Lidgeld 2019 - 2020

Beste volleybalvrienden,

Het oude seizoen is pas achter de rug maar wij moeten al volop denken aan het nieuwe seizoen dus is de tijd voor de betaling van het lidgeld weer aangebroken. Het lidgeld werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 7 mei. Zoals altijd zullen de ploegcoördinatoren instaan voor de verdeling van de uitrustingen. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we het lidgeld te betalen uiterlijk op 15 augustus 2019.

Het lidgeld bevat :

  • € 20 waarborg voor de uitrustingen. Deze waarborg wordt op het einde van het seizoen teruggestort bij het binnenbrengen van de uitrusting bij de verantwoordelijke uitrustingen. Opgepast bij laattijdige betaling van het lidgeld wordt de waarborg niet terugbetaald.
  • € 10 eetkaarten voor de Spaghettidag op 19 oktober 2019 en € 15 eetkaarten voor de restaurantdagen op 14 en 15 maart 2020. Deze kunnen daar aan de kassa verrekend worden. Vanaf 3de betalend lid van eenzelfde gezin worden er geen eetkaarten aangerekend.
  • Een opwarmingsshirt
  • Seniorcompetitiespeler (geboren in 2000 of vroeger): € 220
  • Jeugdspeler (geboren in 2001 tot en met 2011): € 180
  • Jeugdspeler (2de en volgende van hetzelfde gezin – geboren in 2001 tot en met 2011): € 170
  • Jeugdspeler (geboren in 2012 of later) (geen uitrusting/waarborg): € 130
  • Jeugdspeler (2de en volgende van hetzelfde gezin – geboren in 2012 of later) (geen uitrusting/waarborg): € 120
  • Recreatiespeler: €120

Bijkomende korting voor het 3de en volgende betalend leden van een gezin voor de eetkaarten (25 €) moet zelf nog in mindering gebracht worden.

Het lidgeld kan gestort worden op rekening BE53 4261 1027 7153 van VBT Machelen met als mededeling:
lidgeld < NAAM + VOORNAAM > < GEBOORTEJAAR >.

Sportieve groeten,

Sabine De Meuter,
Penningmeester