In geval van een ongeval

Wat doe je in geval van een ongeval?

Voor alle activiteiten op de club zijn we verzekerd via Ethias verzekeringen[1]: Je kan hier een ongevalsaangifte en geneeskundig getuigschrift downloaden.

De ongevalsaangifte moet zo snel mogelijk na het ongeval worden ingevuld en bezorgd aan Wendy Schellemans. Dit kan op twee manieren:

  • Je scant de aangifte in en verstuurt ze naar Wendyschellemans@gmail.com
  • Je bezorgt de aangifte op het volgend adres : Blijde Inkomststraat 35 te 1830 Machelen.

Binnen de 5 dagen ontvang je van Ellen een dossiernummer, vermeld dus zeker altijd een mailadres op het aangifte formulier. Je kan dan het geneeskundig getuigschrift met vermelding van het dossiernummer versturen naar Ethias verzekeringen.

De verzekeringsmakelaar Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.11
info.verzekering@ethias.be

Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijg je, na goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.

Voordat je opnieuw kan beginnen sporten moet een arts je een genezingsattest bezorgen die naar de verzekering moet worden opgestuurd.

-

[1] Deze verzekering waarborgt geen loonverlies of enkel materiële schade (informatie op www.volleyvvb.be)